Ogromną rolę przy tworzeniu aplikacji mobilnych odgrywa część wizualna, czyli User Interface (UI). Możemy tutaj wyodrębnić kilka składowych elementów, które w połączeniu wygenerują nam to co użytkownik zobaczy na ekranie po odpaleniu naszej apki:

 • wygląd komponentów (design)
 • animacje
 • rozmieszczenie komponentów (layout)

Wszystkie z nich są ważne i trudno sobie wyobrazić profesjonalny produkt bez chociażby jednej z nich. Dzisiaj skupię się na ostatniej, czyli w jaki sposób rozmieszczać komponenty na ekranie, aby spełniały nasze oczekiwania (lub oczekiwania Design Team-u). Jest to rzecz, która potrafi być frustrująca - zwłaszcza na początku przygody z technologią. O ile łatwo wyszukać w dokumentacji elementy wizualne, które umiemy sobie wyobrazić - przycisk, listę, czy belkę nawigacji - to znalezienie odpowiedzi na pytanie jak sprawić, żeby rzecz X była obok rzeczy Y, która jest nad rzeczą Z bywa zdecydowanie trudniejsze.

Layout == widget

Tak jak człowiek w większości składa się z wody, tak Flutter opiera się w znacznej części na widgetach. Są nimi zarówno przyciski, przełączniki, ikony, a nawet wyświetlany na ekranie tekst, jak również obiekty których nie widzi nasz użytkownik, a mimo to znajdują się na ekranie i pełnią krytyczną rolę. Mowa tutaj o wierszach (Row) i kolumnach (Column), które w elegancki sposób organizują kolejność wyświetlania widgetów wizualnych.

W dostępnej skrzynce narzędziowej mamy rzecz jasna do dyspozycji więcej narzędzi niż tylko wiersz/kolumna - o tym przeczytasz w kolejnym wpisie. Nie przedłużając wstępu - przejdźmy do praktyki i realnych zastosowań gridu!

Centralna rozgrzewka

Pamiętasz jak zaczyna się każdy kurs dowolnego języka programowania? Oczywiście że tak, trudno zapomnieć te dwa magiczne słowa: Hello world. Tak samo zaczniemy i my - wyświetlimy ten napis na samym środku ekranu. Jedyna różnica będzie polegała na tym, że posłużymy się polską wersją językową tego zwrotu.

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(App());

class App extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: Scaffold(
    backgroundColor: Colors.black,
    body: Center(
     child: Text(
      "Witaj świecie",
      style: TextStyle(
       fontSize: 32,
       color: Colors.white,
      ),
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}

Na urządzeniu zobaczysz czarne tło na całej powierzchni, a na środku ekranu napis “Witaj świecie” - tak jak na załączonym poniżej zrzucie. Nie jest to co prawda przykład zbyt złożony, ale od czegoś trzeba zacząć - teraz będzie tylko trudniej lepiej.

layout_center.png

Czy taki layout ma realne zastosowanie w produkcyjnej aplikacji? Oczywiście! W jednej ze swoich gier wyświetlam ekran informujący gracza o poprawnej odpowiedzi. Jest to prosty ekran z tłem i zadowoloną buźką w środku. Rozwiązanie proste i dające efekt który chciałem osiągnąć:

zgadula_correct.png

Grid

Pierwsze rozmieszczenie za nami, jednak trudno zbudować aplikację której layout będzie opierał się wyłącznie na pojedynczym elemencie wyświetlanym na środku ekranu. W przykładzie powyżej możesz zaobserwować, że zarówno Container jak i Center przyjmują parametr child (z angielskiego dziecko - liczba pojedyncza), któremu można przekazać tylko jeden widget. Nie mamy możliwości przekazania listy elementów które chcemy narysować. Żegnaj przygodo.

Jeśli posiadasz doświadczenie jako Web Developer i pracowałeś chociaż przez krótką chwilę z HTML to coś Ci tu nie pasuje. Przecież do <div>, czy dowolnego innego znacznika można przekazać tyle elementów ile sobie zażyczę! Co to za herezja, aby blokować taką możliwość? Odpowiedź jest następująca: Flutter musi wiedzieć jak poukładać listę komponentów - pionowo? poziomo? - i dlatego dostarcza nam dedykowane widgety, które wiedzą co i jak.

Row

Do umieszczania elementów w poziomie (jeden obok drugiego) posługujemy się widgetem Row. W odróżnieniu od wielu innych wbudowanych komponentów nie przyjmuje on parametru child, lecz children (z angielskiego dzieci - liczba mnoga) do którego jesteśmy w stanie przekazać listę obiektów do narysowania.

Napiszmy prostą aplikację, której zadaniem będzie wyświetlanie pojedynczych liter ze słowa Witaj w kolorowych bloczkach, które narysujemy jeden obok drugiego (od lewej do prawej).

class App extends StatelessWidget {
 Widget buildItem(String letter, Color color) {
  return Container(
    padding: EdgeInsets.all(16),
    decoration: BoxDecoration(color: Colors.blue),
    child: Text(
     letter,
     style: TextStyle(
      fontSize: 32,
      color: color,
     ),
    )
  );
 }
 
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: Scaffold(
    backgroundColor: Colors.black,
    body: Container(
     height: 300,
     decoration: BoxDecoration(color: Colors.green),
     child: Row(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
      children: [
       buildItem("W", Colors.black),
       buildItem("I", Colors.white),
       buildItem("T", Colors.black),
       buildItem("A", Colors.white),
       buildItem("J", Colors.black),
      ],
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}

Po uruchomieniu aplikacji powinieneś zobaczyć następujący zrzut:

layout_row.png

O to dokładnie nam chodziło! Czarne tło pochodzi z Scaffold, który zawsze okupuje pełny rozmiar ekranu. Na górze widzimy zieloną część o wysokości 300 jednostek z kontenera Container. Dlaczego ustawiliśmy sztywną wysokość? Widget ten domyślnie zajmie tyle miejsca na ekranie, ile miejsca potrzebuje jego dziecko - w tym wypadku Row. W celu demonstracyjnym konfiguracji tego ostatniego - narzuciliśmy mu wymiar umożliwiający swobodną zmianę dostępnych parametrów pozycjonowania.

mainAxisAlignment

flutter_row_axis_main.png

Główna oś na której rozmieszczone są elementy. Jeśli pamiętasz ze szkoły oś współrzędnych X Y to mamy tutaj naszego X. W przykładzie wykorzystaliśmy wartość spaceAround, jednak dostępne są również inne warianty konfiguracyjne.

 • spaceAround - układa elementy na całej dostępnej szerokości i z każdej ze stron dodaje tzw. światło, czyli pustą przestrzeń. Wolna przestrzeń między dziećmi jest 2x większa, niż ta oddzielająca dziecko od rodzica
 • spaceEvenly - identyczne zachowanie jak spaceAround, z tą różnicą, że przestrzeń między elementami i rodzicem jest jednakowej wielkości.
 • spaceBetween - podobnie jak spaceAround elementy rozłożone są na całej szerokości, jednak bez pustej przestrzeni z przodu i na końcu (przyleganie do krawędzi rodzica).
 • start - elementy przylegają do siebie i ustawiane są na początku osi (lewa strona).
 • center - elementy przylegają do siebie i ustawiane są na środku osi.
 • end - analogicznie jak start z tym, że elementy stłoczone są na końcu osi (prawa strona).

flutter_row_axis_main_table.png

crossAxisAlignment

flutter_row_axis_cross.png

Dodatkowa oś, która odpowiada za pionowe rozmieszczenie elementów (Y). Nasz przykład używa wartości center, jednak dostępnych wariantów jest więcej i wszystko zależy od tego jaki efekt chcesz uzyskać.

 • center - wymusza rozkład w centralnej części wiersza. Elementy znajdują się na środku ekranu, tak jak po użyciu widgetu Center.
 • start - elementy umieszczone są na samej górze kontenera.
 • end - przeciwieństwo start, elementy widoczne są na dole.
 • stretch - służy do rozciągnięcia elementów w taki sposób, aby zapełniły całą dostępną wysokość.
 • baseline - opcja przydatna jedynie gdy elementami składowymi wiersza jest bezpośrednio tekst, który chcemy wyrównać względem siebie. Parametr do poprawnego działania wymaga ustawienia dodatkowego parametru textBaseline na rodzicu Row.

flutter_row_axis_cross_table.png

Column

Wiemy już jak rozmieszczać elementy w poziomie, czas przyjrzeć się jak zrobić to samo dla pionu (jeden pod drugim). Zadanie to powierzamy widgetowi Column, który działa w sposób analogiczny jak Row. Najważniejsze różnice to:

 1. Elementy rozmieszczone są pionowo, nie poziomo.
 2. Column okupuje maksymalną dostępną wysokość rodzica, a szerokość tylko taką jakiej potrzebuje do narysowania najszerszego ze swoich dzieci (Row zajmuje maksymalną szerokość, a wysokość najwyższego z dzieci).

Nanieśmy odpowiednie modyfikacje do poprzedniego kodu. Jedynymi zmianami, które wprowadzimy jest ustalanie szerokości zamiast wysokości (height na width) i podmiana widgetu Row na Column. Cała reszta pozostaje bez zmian.

class App extends StatelessWidget {
 Widget buildItem(String letter, Color color) {
  return Container(
    padding: EdgeInsets.all(16),
    decoration: BoxDecoration(color: Colors.blue),
    child: Text(
     letter,
     style: TextStyle(
      fontSize: 32,
      color: color,
     ),
    )
  );
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: Scaffold(
    backgroundColor: Colors.black,
    body: Container(
     // height replaced with width
     width: 300,
     decoration: BoxDecoration(color: Colors.green),
     // Row changed to Column
     child: Column(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
      children: [
       buildItem("W", Colors.black),
       buildItem("I", Colors.white),
       buildItem("T", Colors.black),
       buildItem("A", Colors.white),
       buildItem("J", Colors.black),
      ],
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}

Uruchomienie aplikacji spowoduje wyświetlenie poniższego ekranu:

layout_column.png

Ponownie uzyskujemy spodziewany wynik! Elementy narysowane są jeden pod drugim, a czarny pas po prawej stronie to nic innego jak Scaffold umieszczony pod spodem naszego layoutu. Na koniec przyjrzyjmy się opcjom konfiguracyjnym - jest to czysta formalność, gdyż ustawienia przekładają się 1:1 z tym co widzieliśmy w Row.

mainAxisAlignment

flutter_column_axis_main.png

Jako, że widget służy do układania komponentów w pionie to jego główną osią nie jest X, lecz Y. Trzeba o tym pamiętać - mi do tej pory zdarza się sporadycznie ustawić parametry nie tak jak powinienem. Konfiguracja jest identyczna jak w Row, pozwól, więc że nie będę jej tutaj ponownie wklejał.

flutter_column_axis_main_table.png

crossAxisAlignment

flutter_column_axis_cross.png

Druga z osi, która rozmieszcza elementy w poziomie X. Ponownie opcje konfiguracyjne możesz podejrzeć w sekcji w której omawialiśmy widget Row.

flutter_column_axis_cross_table.png

Synteza

Przeszliśmy przez pozycjonowanie poziome i pionowe - jest to mocny fundament przy projektowaniu layoutu naszej aplikacji. Możesz (a nawet powinieneś) osadzać kolumny w wierszach, a wiersze w kolumnach. W końcu Column i Row to widgety, nic więc nie stoi na przeszkodzie aby w drzewie komponentów zawierały się wzajemnie.

Na zakończenie spójrz jeszcze na bardziej złożony (ale nieskomplikowany!) ekran, który posiada wiele różnych elementów i demonstruje w jaki sposób uzyskać pożądany efekt:

flutter_layout_complex.png

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(App());

class App extends StatelessWidget {
 Widget buildInfo(Icon icon, String text) {
  return Column(
   children: [
    icon,
    Padding(
     padding: const EdgeInsets.only(top: 8.0),
     child: Text(text, style: TextStyle(color: Colors.white)),
    ),
   ],
  );
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: Scaffold(
    backgroundColor: Colors.amber,
    body: Column(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
     children: [
      Column(
       children: <Widget>[
        Text(
         "Pikachu",
         style: TextStyle(
          color: Colors.black,
          fontSize: 48,
          fontWeight: FontWeight.bold,
         ),
        ),
        Image.network(
         "http://pluspng.com/img-png/pikachu-face-png-png-svg-512.png",
         width: 160,
         height: 160,
        ),
       ],
      ),
      Text(
       "Pikachu jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych Pokémonów, "
       "głównie ze względu na fakt, że jest on centralną postacią w serii anime. "
       "Pikachu jest powszechnie uważany za najbardziej popularnego Pokémona.",
       textAlign: TextAlign.center,
       style: TextStyle(height: 1.4, fontSize: 16),
      ),
      Container(
       padding: EdgeInsets.all(16),
       color: Colors.black,
       child: Row(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
        children: [
         buildInfo(
          Icon(Icons.flash_on, color: Colors.yellowAccent),
          "Type",
         ),
         buildInfo(
          Icon(Icons.insert_emoticon, color: Colors.greenAccent),
          "Mood",
         ),
         buildInfo(
          Icon(Icons.do_not_disturb_alt, color: Colors.redAccent),
          "Full HP",
         ),
        ],
       ),
      ),
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}